Paulina Leszczyńska
Zakres prac: strona internetowa