Wyceń swój projekt
formalności

Formalności

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest WIZJA MATEUSZ CYBULSKI z siedzibą przy ul. Pułkownika Dąbka 63/4/10, 81-107 Gdynia, Nr NIP 9581715023.,
adres email: hello@wizja-design.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora) w celach marketingu bezpośredniego usług administratora. Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, firma. Dodatkowo, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO – przesłanka dobrowolnej zgody.

4. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne, abyśmy mogli nawiązać z Panem/Panią kontakt. Dane nie podlegają profilowaniu ani innym formom automatycznego podejmowania decyzji.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać współpracujące z nami firmy programistyczne i hostingowe, z które świadczą nam usługi związane z utrzymaniem naszej strony internetowej. Ponadto, odbiorcami danych mogą być uprawnione organy publiczne, w sytuacjach ściśle określonych w przepisach obowiązującego prawa. Dane nie są wykorzystywane w celu profilowania.

6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.

7. Informujemy o prawie do dostępu do swoich danych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia danych, usunięcia danych, prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Z uprawnień może Pan/Pani skorzystać kontaktując się pisemnie lub poprzez e-mail .